בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.10.09, אחה"צ

צופות: 
זוג אורחים, גלית ג., חנה א., טל ה. (מדווחת)
11/10/2009
|
אחה"צ

 צומת תפוח זעתרה 15:20
כ-20 מכוניות בהמתנה מכיוון שכם דרומה.
על כל בטונאדה במתחם הצבא הישראלי בעומק הגדה המערביתכתובות טריות בצבע שחור על רקע לבן צחור: "כהנא חי! הרב כהנא צדק!!" 

מחסום בית פוריכ 15:45
תנועת מכוניות דלילה ללא עיכובים ואין מה לדווח פרט לעובדה העגומהשהחיילים והמבנה עדיין שם.  

מחסום חווארה 16:00
צבעי גולני מתנוססים בגאון טרי ומתבדרים ברוח אחה"צ, והחייל הצעיר העומד לבדו בפתחת המתחם,בעמדת כניסת רכב פלסטיני לשכם שבימינו נוהג הצבא להניח לו להיכנס ללא הפרעה –חייל זעיר זה עומד בגאון בפרץ וכל מכונית בעיקר חדשה למראה – הוא עוצרinfo-icon בתנועת יד פתאומיתוגוער בנהג שלא האט לעצירת בדיקה, דורש ממנו לפתוח את תא המטען ואז משחרר אותולדרכו בתנועת ביטול. שב להישען על הבטונאדה בסבבה כך שמנקודת מבטם של  הנהגים הפלסטיניםהמגיעים בתוך השגרה החדשה שלהם לנקודה שבה כבר לא בודקים אותם והם בתנופת כניסהלעיר, הם לא צופים כל חריגה ורק ברגע שכבר חלפו על פניו כרגיל הוא נזעק ומנופף בידוושואג "עצור!!" ומה זה התנופה הזו ואיזו חוצפה. כאמור, כלי רכב חדשים יש כנראה באזור רביםואף אחד מהם לא נמלט מהפגנת האדנות הזו שלולא היינו עדות לה במו עינינו הייתה מועמדת,מאוד מוצלחת, למערכון השנה ב"קצרים".  
ב-16:25 הגיע למתחם רכב משטרתי סמור-אנטנות ומזווד ופרק שני גברים באפור ושחור(יס"מ? ימ"מ? שב"כ? מג"ב? שק"מ?) כאילו אזרחי עבודתי שעטו על עצמם אפודים וכלי זין,הצטרפו לצוות החיילים והכלבנית והכלב ופתחו בבדיקות יסודיות של כל רכב שהגיע עם נוסעים זכרים צעירים. בערב דווח במבזקי אינטרנט על רימון דמה, סכין (באורך 9 סנטימטרים!!) בכלי פלסטיני,ועוד כהנה אזעקות. תחרות קשה על בלוטות הפניקה מצד התקשורת: מה מפחיד יותר?איום גרעיני טרי כללי ומפורש ממוסקבה או 9 סנטימטרים ממורטים נגדי אישית מפלסטין? 

כשיצאנו לדרך חזרה ארצה ב-17:00 החייל הקטן עדיין טרטר את נהגי המכוניות החדשות שרצולהיכנס לשכם. שבנו בדרך יצהר, ג'ית, נבי אליאס. רכב צבא ו/או משטרה נראה בכמה נקודות בדרך עומדובודק לאנשים תעודות וזהות, בכלל זה בצומת פונדוק-ג'ינסאפוט.