בית לחם, יום ד' 16.9.09, אחה"צ

צופות: 
דניאל ג., רוני פ. חנה בר"ג (מדווחת)
16/09/2009
|
אחה"צ

 

בית לחם (הצד הפלסטיני)


ליל אל-קאדר, ליל ההתגלות הראשון של המלאך. לילה זה נחשב ליום הדין בן נקבעים גורלות בני האדם.

בברור שעשינו לגבי שעות הפעילות המיוחדות במחסום לחג הזה נמסר לנו כי החל משעה 14:00 יכנס לתוקף הנוהל המתקיים בימי השישי של חג הרמדאן.

 הגענו למחסום בשעה 14:20 כאשר תנועת העוברים והשבים הייתה עדיין מתונה.  ברחבת החניה עמדו עוד דוכני מכירת פירות וירקות. עמדות הבידוק המיוחדות שהוקמו בפאתי מגרש החניה לימי הרמדאן לא היו מאוישות והתנועה התנהלה דרך "כלובי" המעבר הרגילים. השער ההומניטארי היה סגור וכל הקהל הצטופף בכניסה המיועדת לגברים. לאט לאט התגברה התנועה ונוצר דוחק – אך המעבר ההומניטארי נשאר סגור. רק לאחר פניות אחדות אל הממונים במקום ומחוצה לו נפתח השער ההומניטארי לתנועת הנשים.  אולם מעבר הנשים המבוגרות וקבוצות התיירים המעטות שהגיעו למחסום נחסם על ידי עשרות נשים צעירות שלא הורשו לעבור והתגודדו בסמוך לפתח ההומניטארי  בתקווה כי יתחולל "הנס" והן תורשנה לעבור ולעלות לירושלים לתפילה. הלחץ הלך והחמיר ונדרש זמן עד שהשוטרים ואנשי המינהל התעשתו ומצאו דרך להקל את הלחץ. במעבר הגברים זרמה התנועה ומדווח שקבלנו למדנו כי נדרשה רק כחצי שעה למעבר כולו. רק בשעה 16:30 לערך  פונו דוכני המכירות ממגרש החניה ונפתחו עמדות הבדיקה בפאתי המגרש. הלחץ ב"כלובים" ירד מאד ואתו גם המתח הרב ששרר במקום.