בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 7.9.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
שלומית ש., אורה א. (מדווחת)
07/09/2009
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

 14.00 מת"קinfo-icon עציון   הפתעה! בשבוע שעבר היה אולם-ההמתנה מלא ושררו בו חום, צפיפות  ומתח רב. צפינו גם הפעם למהומה רבה. להפתעתנו, מצאנו אולם ריק ודומם. במגרש החניה חנו רק מכוניות מעטות. התברר לנו, שכל האנשים שהמתינו באולם, הוכנסו פנימה. כעבור זמן מה, הגיעו 6 אנשים ולבקשתנו, גם הם הוכנסו. בחור צעיר שחיכה בפנים זמן רב לכרטיס מגנטי, יצא החוצה כדי לעשן. מישהו קרא ברמקול את שמו, אבל כשהוא חזר, לא נתנו לו להיכנס. אחרי שדברנו עם התורן, הוא הורשה להיכנס ויצא כשהכרטיס בידו.
פנה אלינו אדם מבוגר שסיפר שכל תעודותיו: תעודת זהות, כרטיס מגנטיinfo-icon ורשיון עבודה- נגנבו. הוא הראה לנו אישור מהמשטרה שהוא הגיש תלונה על גניבת המסמכים ואמר שהוא ביקש לקבל  מסמכים חדשים על סמך אישור זה. במת"ק סירבו לתת לו כרטיס מגנטי חדש ורשיון - כניסה חדש לעבודה בישראל. בררנו ונאמר לנו שכדי לקבל את התעודות, עליו להביא אישור נוסף מבית משפט בבית-לחם ומכתב מהמעביד הישראלי שמבקש להעסיקו.
אישה התלוננה שלפני עשר שנים נכנסו חיילים לביתה בלילה, מצאו ולקחו רובה-צייד שבעלה החזיק ברשיון. כעבור שנתיים הוא נתבע למשפט. הוא שכר עורך דין, אבל כשהם באו לבית המשפט נאמר להם שאין נגדו תלונה ושהוא יכול ללכת. כעבור שנתיים, שוב זימנו אותו למשפט ושוב הוא שכר עורך דין ושוב נאמר לו שאין נגדו תלונה. שלוש פעמים הוא זומן למשפט ונשלח הביתה. הצענו לה לפנות ל"יש דין".


ניגש אלינו איש שסיפר שהוא מצא שטר של מאה דולר ליד פח זבל, לקח את הכסף ומיד תפסה אותו משטרה שטענה שהשטר מזויף. הוא נתבע למשפט ולדבריו הסנגוריה הציבורית מינתה לו עורך דין


אישה מבוגרת שנכנסה פנימה ונשלחה מיד החוצה
, התלוננה שסרבו לטפל בבקשתה, כי בתעודתה רשום שהיא מדהיישה והיום הם מקבלים במת"ק רק את תושבי בית לחם. הורו לה לבוא בשבוע הבא, ביום שמקבלים את תושבי דהיישה. היא  טענה שהיא מבית לחם ושנרשם בטעות שהיא מדהיישה. החיל בחלון הודיע שהוא אינו רשאי להכניסה. שלומית טלפנה לאחד המפקדים ובקשה שיכניסו את האישה ונענתה בסירוב. למרות הסירוב, האישה נשארה באולם והמתינה. שלומית טלפנה ושוב סרבו. שלומית לא הרפתה. בסביבת השעה ארבע היא צלצלה שוב והסבירה בסבלנות שהאישה הזאת בת 64  וקשה לה להגיע למת"ק ולכן היא מבקשת שלא ידחוה לשבוע הבא ויקבלוה היום, מה גם ש"היום לא עמוס במיוחד". הפעם היא הצליחה והאישה הוכנסה.