בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.9.09, אחה"צ

צופות: 
מיה בה., דניאלה ג. (מדווחת)
06/09/2009
|
אחה"צ

מת"קinfo-icon עציון, 15:00: מספר מועט של מכוניות ברחבת החניה ושל אנשים באולם ההמתנה. אדם שמחכה לבן דודו שנמצא אצל השב"כ מאז שעות הבוקר מבקש לדעת מה עלה בגורלו של בן הדוד. החייל מאחורי הקרוסלה אומר שאין לו קשר לשב"כ, אבל נאות בסופו של דבר לנסות לסייע לאיש במידה שבעוד כחצי שעה בן הדוד לא יופיע.אותו חייל אדיב למדי כלפינו ופחות אל האנשים שממשיכים להגיע בטפטוף. בשני מקרים לפחות הוא כאילו לא מבין לשם מה מבקשים האנשים להיכנס למשרד כאשר הם בברור אומרים "כרטיס מגנטיinfo-icon" או "מגנט". (כמה אפשרויות כבר יש?). לעומת זאת, למרות שהיום הוא יומם של אנשי בית ג'אלה, אב ובתו מבית סחור מוכנסים פנימה לאחר תחנונים. 

מחסום בית לחם, 16:15: כמעט שאין אנשים המבקשים לעבור בשני הכיוונים.