דיר שאראף (חביות), יום ב' 31.8.09, אחה"צ

צופות: 
יונה א', ציונה ש'
31/08/2009
|
אחה"צ

15:40 – הדרך החדשה לשבי שומרון כבר פרוצה, אם כי עדיין לא סלולה. במחסום החביות חיילים עומדים משני צדי הכביש ליד הבודקה, אולם התנועה זורמת בחופשיות ושום רכב לא עוכב בעת צפייתנו. אין להשוות עם ההשפלה והזלזול שהיו מנת חלקם  של הנכנסים והיוצאים לבית איבא בעבר, אך מה אנו יודעים על משמעבר לטווח הראייה שלנו?
קומדנקר חולף על פנינו והחייל שואל אם אפשר לעזור. האם אתן ממחסום ווטש? ומברך אותנו לשלום. בריחוק מה חמדן ממתין לנו, וזוכה לתחקור קצר על מעשיו כאן?. לאחר תשובתו הקומנדקר ממשיך לדרכו.