עזון עתמה, יום ה' 30.7.09, בוקר

צופות: 
אסתי ו. ונאוה א. צופות ומדווחות
30/07/2009
|
בוקר

06:20 עזון
פלסטינים בודדים עוברים בשרוול המרושת.
 במקום שני חיילים, אחד בודק ואחד שומר. מדי פעם מופנה אחד הפלסטינים לחלון מבנה הבטון, שם יושבת כבר חיילת ובודקת תעודות במחשב. 

אנו מניחות כי התנועה הדלילה היא תוצאה של תשעה באב. רוב הפלסטינים עובדים בהתנחלויות הסמוכות ומעסיקיהם בודאי בבתי הכנסת.

במגרש החנייה המאולתר רכשנו את התאנים הראשונות לעונה.