ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 30.7.09, בוקר

צופות: 
שושנה ז., נינה ס. (מדווחת)
30/07/2009
|
בוקר

7.00 ג'בארה

חיכינו 15 דקות עד שאפשרו לנו להכנס לכפר. רשמו את מספר תעודת הזהות שלי (לצערי) למה הם צריכים זאת? כדי לבדוק שיצאתי?

מחסום הילדים בגדר מאוד פעיל, מעבר הולכי רגל, מכוניות ועגלות עם חמורים. כולם עוברים לאחר בדיקת תעודות ורישומן. מי שנרשם כיוצא צריך להירשם כנכנס ולהיפך. אדם אחד חיכה לבירור כי אתמול לא נרשמה תעודתו כאשר חזר מג'בארה לכוון טול כארם. לאמירתו " אם הגעתי מטול כארם הרי ברור שחזרתי אתמול כי אחרת מאיפוא אני בא היום? " לחיילים לא הייתה תשובה. הם צריכים לברר. עזבנו לאחר כ 30 דקות - הוא עדיין היה בבירור.

8.10 ענבתא

מעבר חופשי, גם לדברי הפלסטינאים. כאשר מכונית מגיעה ואין נהגה יודע האם מותר לו לעבור לוקח לחייל זמן עד שהוא מנפנף לו לעבור. חלק מהזמן אין חייל בעמדה לכוון לטול כארם.

לא נסענו לכוון קלקיליה בגלל משימה אחרת שהיה עלינו למלאות.