ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.6.09, בוקר

צופות: 
נורה ר',חנה פ'(מדווחת)
03/06/2009
|
בוקר

אירתח

6:45 – בחניון ומסביב השטח עדיין מלא מכוניות המחכות לפועלים שטרם יצאו מן הבדיקות. הפועלים מדווחים על בדיקות איטיות כשעה בתוך המתקן, הכנסה לחדרים ובדיקה פרטנית.

ג'בארה

7:30 - לאחר בירור טלפוני פתחו לנו את השער. "שער הילדים" היה ריק

ענבתא

8:15 – סגור ל-24 שעות לשם זיפות הכביש

בית ליד

8:40 - מחסום זמני לשם הפניית התנועה לטול כרם דרך בית ליד במקום דרך ענבתא