עזון עתמה, יום ה' 16.7.09, בוקר

צופות: 
אסתי ו', נאוה א'
16/07/2009
|
בוקר

06:20
השרוול המרושת בו ממתינים הפועלים המבקשים לצאת מעזון עטמה כמעט ריק.  16 פועלים ממתינים. תיזמנו אחד מהם – שלוש דקות מאז שנכנס לשרוול ועד שיצא לעמל יומו.

במקום סמלת וחייל אשר באומץ רב בודקים שניהם את התעודות ורק אלוהים שומר עליהם מלמעלה.

שלושה ילדים מקווים למכור קפה ואין דורש.

06:30
אין איש בתור ואנו עוזבות.