בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.6.09, בוקר

צופות: 
רות א., אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
16/06/2009
|
בוקר

 06:30, מחסום בית לחם. חמש עמדות בדיקה היו פתוחות. התורים היו קצרים והמעבר מהיר. אנשים אמרו שגם בצד השני לא היו עיכובים. מישהו הוסיף שכל אימת שמפקד המחסום נוכח בצד השני, כך הם פני הדברים. אולי זה ההסבר לבקרים ה"טובים" וה"רעים" במחסום הזה. 

07:40, מת"קinfo-icon עציון. כעשרים אנשים. המת"ק נפתח ב-07:50. רוב האנשים שדיברנו איתם היו מנועים, ורובם כבר היו בקשר עם חיה או סילביה. מאדם אחד החרימו את רשיון העבודה באותו בוקר במחסום בית לחם בטענה שהוא "מזויף"; האיש עובר במחסום הזה זה שנתיים עם אותו רשיון.