דיר שאראף (חביות), יום ב' 6.7.09, בוקר

צופות: 
רוני ש., נינה ס. (מדווחת)
06/07/2009
|
בוקר

07:55  מכונית טנדר עומדת בצד ונבדקת על ידי כלב. בזמן שהיא נבדקת כל המכוניות המגיעות עוברות. ברגע שהיא משוחררת עוצרים מכונית נוספת והבדיקה לקחה 7 דקות. בהמשך הכלבנית עזבה ואז החיילים הפסיקו לנתב מכוניות לבדיקה במסלול הצדדי והחלו לעצור כל כמה מכוניות לשאלות ובדיקה ונוצרים תורים. בהמשך גם בכניסה לשכם הייתה התנהלות דומה וכל פעם נוצרים תורים שמתמוססים לאחר זמן מה כאשר התנועה יותר דלילה. העיכובים לא קטנו לאחר החלפת המשמרות ב 08:20.