עזון עתמה, יום ב' 6.7.09, בוקר

צופות: 
ניבה ד. ונטלי כ. (מדווחת)
06/07/2009
|
בוקר

 

עזון עתמה 06:50

50 אנשים עומדים בתור. שני חיילים בודקים די במהירות, כך שיש כ-15 דקות המתנה. האחראית על המחסום הפנתה 3 צעירים לשער השני כי לא היו להם האישורים המתאימים.בשעה 07:10 עזבנו, כאשר בתור נשארו כ-20 אנשים.