עזון עתמה, יום ד' 1.7.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דליה ו', אתי ק', נורית ו'-ל'
01/07/2009
|
Morning
06:50
מספר פועלים עדיין תקועים במחסום. רק חייל אחד בודק ולידו מתנדב קו התפר, שניסה להרחיק אותנו.
הפועלים התלוננו שמשעת פתיחת המחסום הבוקר היה שם לחץ, כי רק חייל אחד בודק.

התקשרנו למת"ק קלקיליה, התלוננו וביקשנו לתגבר המשמרות כדי למנוע עיכובים ולחצים. נענינו שהנושא ייבדק!

בנוסף, על-פי ידיעות קודמות, החל מהיום הייתה אמורה להיכנס לתוקף הוראה חדשה (הזויה), שגם עובדים בהתנחלויות הסמוכות לא יורשו לעבור במחסום הזה ולהמתין לקבלנים, ויאלצו להגיע לאייל. זה לא קרה, אך יש עדיין שמועות עקשניות בנידון.
על הכביש עד לכתנו עדיין ניצבו פועלים רבים למעסיקיהם. אחד מהם אמר שהעדר הקביעות בשעת יציאתו מהמחסום עלולה לגרום לו להפסד העבודה - כך אמר לו הקבלן.


07:20 יצאנו לכיוון חווארה.