עזון עתמה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ

צופות: 
ריבה ב. ונור ב. - כתבה
02/06/2009
|
אחה"צ

התארחו: ניר ב. ותמר ד.

 

הכפר הפך למכלאה, הוא מוקף כולו גדר. כניסה ויציאה - דרך מחסום בהצגת תעודת זהות. במחסום, חיילת, היא בודקת את תעודות העוברים ושבים, וחייל נוסף, בכיר ממנה, שמאבטח אותה. ממגדל השמירה הסמוך צופים במחסום חיילים נוספים.

בשעה זו רוב העוברים במחסום הם פועלים החוזרים אל הכפר מיום עבודה. מציגים תעודה, נכנסים אל הכפר. כשהם באים בקבוצות, הם מכירים את הכללים. לא ניגשים בקבוצה. אחד ניגש, האחרים עומדים בצד מחכים לתורם. המחסום קטן, רק תושבי כפר אחד עוברים בו וניכר שהחיילת כבר מכירה כמה מהם בפניהם ובשמותיהם.