אייל, ענבתא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
שרה פ., שרה ק., (רשמה)
17/06/2009
|
אחה"צ

15:30 ענבתא - תור של 10-8 מכוניות. רוב כלי הרכב עוברים בלי בדיקה. מדי פעם החיילים עוצרים כלי רכב לבדיקה יסודית יותר ומייד משתרך תור ארוך יותר, אך זמן ההמתנה אינו עולה על דקות ספורות. כלי רכב בעלי לוחיות רישוי ישראליות נכנסים לכיוון טול כארם בלי עיכובים.

רק מעט כלי רכב יוצאים מכיוון טול כארם.

16:15 - מחסום איל - זרימה מתמדת של פועלים שחוזרים מיום עבודה.

הבדיקה קצרה ובתוך דקות ספורות כולם מסיימים אותה וממשיכים בדרכם.