עזון עתמה, יום ד' 3.6.09, בוקר

צופות: 
דליה ו', מיקי פ', נורית ו'-ל' (מדווחת)
03/06/2009
|
בוקר

06:50
המחסום ריק, למעט אחדים המגיעים במרווחי זמן לחלק המרושת מימין ועוברים.
במקום פועלים שני חיילים ונגד. לפי דבריהם, הבוקר הכול מתנהל ללא בעיות. הפלסטינים מעידים שיחסית עכשיו יותר טוב.

מעברו השני של הכביש עדיין ממתינים פועלים. רובם מיועדים לעבודה בהתנחלויות. מדי כמה רגעים עוצרת מכונית ישראלית, והפועלים נאספים אליה (בין שלפי קביעה מראש ובין שבאופן מזדמן). לא כולם מעזון עתמה. הם מעידים שבמחסום למטה בעזון עתמה הלחץ כבד. כדאי להגיע ולבדוק.
עד שעזבנו נאספו כמעט כל הפועלים.


07:30 יציאה לכיוון חווארה.