זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.5.09, בוקר

צופות: 
עדנה ל., יעל ב.
31/05/2009
|
בוקר

 (יצאנו באחור מחמת תקלה).

8:15 -  צומת זעתרה:
אין מכוניות ממערב.
20 מכוניות בתור מכיוון שכם. 

8:30 -  מחסום חווארה:
כ- 20 ממתינים בסככה בעת בואנו. במשך שהותנו הלך התור והתמעט. מדדנו זמן המתנה של 11 דקות.
6 מכוניות ביציאה משכם. זמן המתנה עד 10 דקות.

9:45 - צומת זעתרה:
20 מכוניות מכיוון שכם.
5  מכוניות ממערב.

 טרטורי איוב
כמדי פעם, על פי פנייתו, גם היום לקחנו איתנו בדרכנו חזרה את סעיד, תושב חווארה, לביקור אצל בנו. הילד, שהיה בן שש, כשנפגע בתאונת דרכים, מאושפז במצב של צמח במוסד "רעות" ביד-אליהו. מספר לנו סעיד שאחת לחודש הוא מקבל היתר כניסה לישראל אשר תוקפו חודש אחד בלבד. כך, אחת לחודש הוא צריך: להמציא אישורים מהמוסד הרפואי, להציגם במת"ק חווארה, ועם האישור שלהם להביאם למת"ק שכם. וכל זאת כדי לבקר את הילד המאושפז ללא סיכויי הבראה.