עזון עתמה, יום ה' 23.4.09, אחה"צ

צופות: 
פתחיה ע', חנה כ' (רושמת)
23/04/2009
|
אחה"צ


17.30 הגענו מאוחר מדי, לאחר שהפועלים כבר עברו. המעוכב יושב בצד, והוסבר לנו שהוא נחשד כמבוקש או כמי שניסה לחתוך את הגדר. נערכת בדיקה של העוברים ושבים כאשר חפציהם מונחים  על הקרקע. 

ילד שביקש לחצות את המחסום המבתר את הכפר כדי לקנות ירקות, אף הוא נבדק. הבטחנו שלא לחשוף בתמונות את פני החיילים מהיחידה ה'מיוחדת'.  הותר לנו להיכנס לכפר 'על אחריותנו'. כאשר עזבנו, ראינו מבעד לחלון המכונית את אחד החיילים מתווכח עם המעוכב היושב על הקרקע.