זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.5.09, בוקר

צופות: 
יעל ב., דיצה י.
10/05/2009
|
בוקר
8.00 - זעתרה:
מכונית אחת ממערב ו-6 מצפון.
8.15 - חווארה:
אנשים בודדים בקרוסלות, עוברים במהירות.
תנועה ערה לכיוון שכם, רבות הנשים בין הנכנסים לעיר - סטודנטיות, ואמהות עם עולליהן בזרועותיהן.
5 רכבים בתור היציאה משכם.
במשך כל זמן שהותנו היה שקט במתחם. אנשים בחניון ששאלנו אותם מה נשמע, ענו: בסדר, "בסדר" שנשמע כאיזושהי השלמה עם חיים בזבל שעוברים בשיגרה, ללא פיצוצים.

9.50 -
עורטא:
 4 מכוניות בהמתנה. מתעכבות ליד החייל הבודק מספר שניות, בהן הוא שואל את הנהג
שאלה או שתיים, והן ממשיכות לנסוע ללא בדיקה.
10.00 - עזבנו את המקום.

11.00 -
ביתא: כרגיל, ג'יפ מג"ב מול הכניסה לכפר.
אנו נכנסות לכפר. קבוצת אנשים שאנו פוגשות מתלוננת בפנינו על הקושי והסבל העצום בכניסה לעבודה בישראל. אנו עומדות איתם, נכלמות, ללא מענה.