זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 23.4.09, אחה"צ

צופות: 
פתחיה ע, חנה כ (רושמת)
23/04/2009
|
אחה"צ

14.45   צומת זעתרה.
שיירה של כעשרים כלי רכב לכיוון צפון.

15.00 חווארה.
מכלאות התיל בולטות בכיעורן כאשר הן מסמנות את גבול הפריחה האביבית.
כעשרים כלי רכב (מתנדבים מהמשלחת האקומנית ספרו עבורנו) ממתינים לבדיקה זמן רב. לא הצלחנו לאמוד את משך ההמתנה מכיוון שלא ניתן לראות ממקומנו את המכונית האחרונה. הנשים העוברות בתור ההומניטרי המהיר-יחסית ממתינות בעמידה בצד לבני משפחתן. תור הגברים שאיננו ארוך מתמשך הפעם רק כמחצית השעה.  ילד שמכר ממתקים מועבר על ידי החיילים לתא-המעצר (בלשון החיילים: "לך לג'ורה") בנימוק שהוא התחצף. הוא שוחרר כעבור שעה בהתערבותו של קצין המת"ק א.