אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 1.4.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דרורה, רחל (מדווחות), נהג: יוסקה
01/04/2009
|
Morning

  בית לחם – 06:40חמש תחנות בידוק פתוחות. אין כמעט אנשים בתור. כולם מחייכים. ב – 06:55 מרטין, איש הכנסייה האקומנית ניגש לדבר אתנו. הוא אומר שבתור ממתין מספר גדול יותר של אנשים מהרגיל, אבל הוא לא מבין איך הכול פועל חלק כל כך הבוקר. הוא שם לב לבעיה בתור ההומניטארי, בגלל שינוי בכללים. כעת מותר לשני אנשים להיכנס בו זמנית, דבר שיכול ליצור התגודדות. אנחנו שמות לב שיש יותר נשים העוברות מאשר בד"כ.  אל נשאש – 07:15אדם אחד מבקש עזרה בקבלת כרטיס מגנטיinfo-icon עבור אחיו. מת"קinfo-icon עציון 07:45עשרה גברים ממתינים להיכנס למת"ק, שנפתח בדיוק בשעה 08:00 נבי יוניס 08:15

אף אחד לא ניגש אלינו בבקשת עזרה.