| מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
|

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
|

עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
|

עופר - הארכת מעצר, הסתה

שתפו:
|

מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח

שתפו:
|

עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים

שתפו:
|

עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

שתפו:
|

מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר

שתפו:
|

עופר - גזר דין, הארכת מעצר

שתפו:
|

עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח

שתפו:
|