| Page 7 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר
תאריך כותרת מספר רציף
ו', 28.09.2018 למי אכפת מה החיילים עושים במחסומים 674
ג', 25.09.2018 מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין" 673
ש', 25.08.2018 מאחז בלתי חוקי בלב בסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן 672
ג', 24.07.2018 הייתי מורה לתלמידים שסיפרו לי כיצד זרקו אבנים לעבר ערבים" 671
ד', 18.07.2018 מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין" 670
ב', 18.06.2018 החינוך מחדש כבר בעיצומו 669
א', 17.06.2018 למרות התנגדות היועמ"ש: חוק איסור צילום חיילים אושר בוועדת השרים 668
א', 17.06.2018 היועמ"ש קבע שאין לאסור תיעוד של פעילות צה"ל בשטחים 667
א', 17.06.2018 לא נפסיק לצלם! 666
ד', 06.06.2018 פעילי ימין: עלי דוואבשה על הגריל 665
ה', 24.05.2018 הצעת חוק: אסור לצלם חיילים בתפקיד 664
ד', 23.05.2018 חדשות ביטחוני הצעת חוק: אסור לצלם חיילים בתפקיד 663
ו', 11.05.2018 הקרן החדשה: האם ההשמצה מוצדקת? 662
ד', 09.05.2018 ארגוני הקרן החדשה פוגעים בדמוקרטיה 661
ג', 08.05.2018 הקרן החדשה: איום אסטרטגי 660