| Page 13 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 782
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 781
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 780
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות 779
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר 778
ד', 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 777
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 776
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 775
ד', 22.06.2016 עופר - נשים, סכינים 774
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 773
ב', 13.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 772
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 771
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 770
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין 769
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 768
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 767
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים 766