| Page 13 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 781
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 780
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 779
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות 778
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר 777
ד', 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 776
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 775
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 774
ד', 22.06.2016 עופר - נשים, סכינים 773
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 772
ב', 13.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 771
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה 770
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 769
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין 768
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 767
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 766
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים 765