Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
אנשים בים
קישור ל אתם שואלים אנחנו עונות
ממלחמה על החיים ועד 52 שנות כיבוש
צילום: 
בצלם
סיפור ההתעמרות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
תרשים המתאר את סוגי המחסומים ברחבי הגדה המערבי

-------------------------------------------------

לתושבים הפלסטינים שבגדה המערבית יש מקומות קדושים.
חלקם נהרסים חלקם עוברים גיור. כך או כך לפלסטינים אין גישה לרבים מהם...

=============================================================

התהליך שעוברים העובדים הפלסטינים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא ועוד כרוך בתשלום!

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת