שטח C - למה הפלסטינים נאלצים להיאבק על עבודה בישראל?? | מחסוםווטש
חווארה: מחסום פתאום אין מעבר

שטח C - למה הפלסטינים נאלצים להיאבק על עבודה בישראל??

למה הפלסטינים נאלצים לעבוד בישראל ובהתנחלויות? 
על הפלסטנים נאסר לפתח את כלכלתם בשטח C 

 • שטח C מהווה כ-60% משטח הגדה. השליטה בחלקי שטח C אמורה היתה לעבור בהדרגה ובהסכם תוך 5 שנים לידי הפלסטינים.  בשטח C נמצאים ההתנחלויות והמאחזים לצד ישובים פלסטיניים ועל אדמותיהם. שטח זה נמצא בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית מלאה.

שטח C משתרע על פני כל הגדה ומבתר את אזורי A ו B ל-169(!) גושים וישובים פלסטינים המוקפים בשטחי C. כך, שטח C מפריד בין כפרים פלסטינים לבין ערי המחוז שלהם, בין כפרים פלסטינים לבין עצמם, והמשמעות היא שהתנועה ממקום למקום מחייבת מעבר בשטח C. למעלה מ500 מחסומים וחסימות ברחבי שטח C. ואין שם פרנסה.  
תופעת לוואי של מניעת כלכלה פלסטינית ב 60% משטח הגדה:. מסקר של בנק ישראל :

 • ​תמורת היתר עבודה בשוק החופשי עוברת ברובה  לידי סוחרי ההיתרים.
 • יישום רפורמה שאושרה על ידי הממשלה ב-2016 ושתבטל את החובה של  העובד הפלסטיני לעבוד רק אצל מעסיק מוגדר מראש, צפוי לייעל את הקצאת העובדים הפלסטינים, להגדיל את תפוקת העובדים ואת הכנסתם, לצמצם במידה ניכרת את הסחר הבלתי חוקי בהיתרי עבודה ולהגדיל את רווחי המעסיקים שלא הצליחו לקבל מהממשלה מכסות היתרי עבודה בשיטה הקיימת, על חשבון רווחי המעסיקים שקיבלו מכסת היתרים, לרבות סוחרי ההיתרים.

בהסכם טאבה משנת 1995, סוכם כי הגדה המערבית תחולק לשלושה אזורי שליטה: A, B ו-C. גודלם ומעמדם האזרחי והביטחוני הוגדרו בהסכם אולם הם התקבעו עם הפסקת המשא ומתן המדיני.
התאום הבטחוני עם הרשות הפלסטינית, לעומת זאת, המשיך והיה גורם ממתן ומונע טרור.

 • שטח A משתרע על כ-18% משטח הגדה וכולל את כל הערים הפלסטיניות המרכזיות. מתגוררת בו רוב אוכלוסיית הגדה, והוא נמצא בשליטה אזרחית וביטחונית פלסטינית. יחד עם זאת, יש לצה"ל אפשרות להיכנס לשטחי A כשהצורך הביטחוני דורש זאת, וכן יש למדינת ישראל שליטה מוחלטת על אספקת המים לשטחי A (ולגדה כולה).
 • שטח B מפוזר בתוך שטח C ומהווה כ-22% משטחי הגדה וכולל אזורים כפריים גדולים כקטנים. בישובים הפלסטינים בשטח B  שמהווים  מובלעות בתוך שטח C, יש לרשות הפלסטינית שליטה אזרחית ווהיא יכולה להעניק אישורי בניה.

במהלך עשרות השנים של הכיבוש, התרבו המחסומים והחסימות למיניהם. לאורך הכבישים ובפתחי היישובים הפלסטינים הוצבו עמדות צבא, מחסומי זרוע, בטונדות, סוללות עפר, ותעלות. במפה שלהלן ניתן לראות את הפיזור של החסימות למיניהן. ל 700 ( בשנת 2020) המחסומים והחסימות ברחבי הגדה אין תרומה חיובית לבטחון במדינת ישראל או תרומה כלשהי למניעת הכניסה של מחבלים למדינת ישראל. ההיפך הוא: החסימות והמחסומים המפוזרים ברחבי הגדה ומשבשים את החיים של כל הפלסטינים בגדה, מעוררים זעם ומלבים התנגדות.

שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים
שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B ל 169 יחידות. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים

בהיות שטח C נשלט כולו על ידי מדינת ישראל באמצעות המינהל האזרחי והצבא, בולטות בו התופעות הבאות:

הגבלות בנייה - בשטח C היתרי בנייה יכולים ל רק על ידי המנהל האזרחי. 1% בלבד מכלל הבקשות נענות בחיוב! כל מחסן, פרגולה, מרפסת, שירותים, כיתת לימוד, צינור מיםinfo-icon, גנרטור, תמרור תנועה וכיוצא באלה לא נענים, יוזמות תעשייתיות ופיתוח תשתיות אינם מקבלים אישור. כל מה שהוקם ללא אישור נהרס מיד על ידי המדינה,  או זוכה לצווי הריסה.

בשטחי A ו-B יכולים הפלסטינים לבנות. אישורי הבנייה ניתנים על ידי הרשות הפלסטינית.

התפלגות 572 המחסומים בגדה המערבית (2018)

המשמעות של השליטה הישראלית המוחלטת בשטח C -עצירת הבניה הפלסטינית בשטח C משתקת במיוחד, המשמעות: לא ניתן לפתח עסקים, לא ניתן להקים מפעלים, לא ניתן לקדם יוזמות תעשייתיות. הדבר משפיע לרעה על כל הכלכלה הפלסטינית, וגם על התושבים הפלסטינים המתגוררים בשטח A ו B. בשטחי C  נכללים רוב אוצרות הטבע שבגדה המערבית אולם 99% מהם הינם מחוץ לתחום כשמדובר בפיתוח פלסטיני. 

 • הישראלים שמאכלסים את ההתנחלויות, בניגוד לפלסטינים, משופעים בתקציבים מהמדינה ומארגונים שמטרתם המוצהרת לנכס את כל שטחי הגדה ללא התחשבות בזכויות הפלסטינים. לישראלים, אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות להקמה של תעשיה וחקלאות בשטחC. תופעת לוואי קשה: במהלך שנות הכיבוש, ככל שהתרבו ההתנחלויות והמאחזים התופעה של התעמרות המתנחלים בפלסטינים הלכה וגברה. בשנת 2018 התופעה נפוצה בעיקר בבקעת הירדן ובדרום הר חברון.
 • מגבלת עבודה – בשטח C מוגבלות אפשרויות העבודה והפרנסה של הפלסטינים. מתוך כ 200000 תושבים שמתגוררים בשטח C כ 30,000 (ע"פ נתוני המינהל האזרחי) פלסטינים זוכים להיות מועסקים על ידי המתנחלים, ומקבלים לשם כך אישורי עבודה. אישורים אלו מצטמצמים להעסקה בהתנחלויות בלבד בדרך כלל, ולא בישראל - שם יש יותר מקומות והפרנסה מתגמלת יותר. היתרי עבודה -הפלסטנים, במיוחד אלה החיים בשטח B ו C זקוקים לפרנסה, השטחים החקלאיים שעמדו לרשותם הצטמצמו עם בנית מכשול ההפרדה.
 • ההתנחלויות והרחבותיהן מגבילות את הגישה לאדמות החקלאיות הפרטיות של הפלסטינים. המצוקה הרבה שנגרמת בשל הבירוקרטיה הכרוכה במשטר ההיתרים של מדינת ישראל, מותירה פלסטינים רבים ללא פרנסה על כל ההשלכות שיש למצבים אלה. התלות של חיי היומיום של הפלסטינים אל מול הבירוקרטיה שיצר הכיבוש שמתבטאת בין היתר באופן ההתנהלות במת״ק היא נוראה למראה ומדאיגה מבחינה מוסרית ואזרחית.
 • גזל אדמות - ההתנחלויות והמאחזים ("חוקיים" ובלתי חוקיים) נבנו, בניגוד לחוק הבינלאומי, על אדמות שנכבשו ב 1967. האמצעי המרכזי הוא הכרזה על קרקעות כאדמות מדינה. אמצעי השתלטות אחרים נוקטים בדרכים עקיפות ובשלבים כגון: תפיסה לצרכים צבאיים, הכרזה על קרקע כרכוש נטוש והפקעת קרקע לצרכי ציבור. גזל האדמות נמשך עד היום באמצעות הכרזה על שטחים פלסטינים כשטחי אש ואף גירוש חקלאים ורועים מאדמותיהם לדוגמה: בקעת הירדן.
 • יחסי פלסטינים-מתנחלים - הקשרים בין הפלסטינים והישראלים המתגוררים בשטח C נעים במנעד רחב שליחסים:
  • החל מקשרי עבודה, מסחר וידידות,
  • וכלה בהתנכלויות קשות מצד המתנחלים, המתבטאות בפגיעה בגוף, בכריתת עצי זית ושריפתם, מניעת מסיק זיתים, התנכלות לרועי צאן וגירושם משדות המרעה שלהם, התפרעויות בכפרים הפלסטינים, מניעת שימוש בבארות המים וכיוצא בזה.