שטח C | מחסוםווטש
חווארה: מחסום פתאום אין מעבר

שטח C

שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים
שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים

שטח C

החל משנת 1994 - הקפאה.
לא לפרגולה, לא לחדר נוסף בבית, לא להגדלת בית ספר, לא לצינור מיםinfo-icon חדש, לא למשאבת מים, לא!

  • במסגרת מגבלות אלה, לא ניתן לפתח עסקים.
  • לא ניתן להתפרנס במקום המגורים.
  • לא ניתן להתאים את הצרכים למציאות - אי אפשר לקיים חיים נורמלים.

תושבים פלסטינים שחיים בשטח C נאלצים לחפש מקורות פרנסה במקומות אחרים: בהתנחלויות ובשטח מדינת ישראל. ואז.... צריך אישורי עבודה ואז....צריך אישורי מעבר.
שטח C מפותל ומפריד בצורה חריפה בין אזורי AB שמאוכלסים בצפיפות בפלסטינים.
חלקו הגדול  של שטח C הוא חקלאי חלקו מהווה עתודות קרקע להתפתחות טבעית חקלאית, עירונית ותעשיתית, לתושבים הפלסטינים גם לאלה שחיים בשטח A ו B.
שטח C הוא השטח שבו נבנות ההתנחלויות בקרב יישובים פלסטינים קיימים ועל אדמותיהם. ​

מדינת ישראל משבחת את עצמה בכך שההתנחלויות ואזורי התעשיה שלהם מספקים מקורות פרנסה לפלסטינים כ - 20000 על פי המנהל האזרחי.
עם זאת, הקמה של יוזמות תעשיה פלסטיניות אינן אפשריות בשטח C! רק לישראלים.

בשטח C מוכרזות שמורות טבע (שחלות לעיתים על שטחים חקלאיים של תושבים פלסטינים), בשטח C מוכרזים שטחי אש, שמהם מגורשים תושבים פלסטינים זה מהווה שלב ביניים להקמת האחזויות שם ישראלים מתמקמים ללא היתר וללא הפרעה (בעיקר בבקעת הירדן)

בהסכם אוסלו 1994, נקבע כי שטח הגדה המערבית יחולק לשלושה אזורי שליטה לתקופת מעבר של 5 שנים:
שטח A הכולל את הערים הפלסטיניות, בו גרה רוב אוכלוסיית הגדה ולרשות הפלסטינית מרבית הסמכויות השלטוניות.
שטח B כולל אזורים כפריים גדולים וקטנים (מובלעות מרובות בתוך שטח C), ובו לישראל השליטה הביטחונית המלאה. לרשות הפלסטינית סמכויות בעניינים אזרחיים.
שטח C משתרע על מעל-60% משטחי הגדה ובו נמצאות כל ההתנחלויות והמאחזים בצד כפרים פלסטינים. בשטח זה הותירה מדינת ישראל בידיה את כל הסמכויות הקשורות לביטחון ולניהול חיי התושבים מעבר ל 5 השנים שבמהלכן צריך היה להגיע להסכם עם הפלסטינים.

 

בכוח הסכם אוסלו מ 1994 מדינת ישראל אוסרת כל בנייה ופיתוח פלסטיניים ומתעלמת מצרכי האוכלוסייה.

ההשפעה העיקרית של של הכיבוש  על האזרחים החיים בגדה בשטח C, היא בפגיעה בזכויות אדם בכל תחומי החיים:

  • הגבלת תנועה,
  • הגבלה בכמות מיםinfo-icon לנפש,
  • מניעת פיתוח תשתיות,
  • מניעת בניה בהתאמה לריבוי הטבעי,
  • שיגרה של כניסה לרשות הפרט ללא התראה,
  • מניעת הגנה בעת שמתנחלים תוקפים אזרחים פלסטינים.

קיים ניגוד משווע וצורם בין אורח החיים של התושבים הפלסטינים בשטח C לבין זה של הישראלים החיים בו (ראה איור).

מאז הסכמי אוסלו ועד היום משתבשים עוד יותר תנאי החיים של הפלסטינים: שטחי אדמה שנותרים אחרי השתלטות התנחלויות שמקיפות עצמן ב"שטחי ביטחון" שנגזלים מהפלסטנים, דחוקים בין התנחלויות,  בין "שטחי אש" אמיתיים ומדומים, ו"שמורות טבע".  
חלק מיוחד משטח C - מרחב התפרinfo-icon הוא רצועה לאורך הקו הירוק שבה נפגע בצורה קשה עוד יותר רצף החיים של הפלסטנינים. לקרוא עוד>>