שטח C | מחסוםווטש
חווארה: מחסום פתאום אין מעבר

שטח C

שטח C

 

החל משנת 1994 - הקפאה.
לא לפרגולה, לא לחדר נוסף בבית, לא להגדלת בית ספר, לא לצינור מיםinfo-icon חדש, לא למשאבת מים, לא!
במסגרת מגבלות אלה, לא ניתן לפתח עסקים.
לא ניתן להתפרנס במקום המגורים.
לא ניתן להתאים את הצרכים למציאות - אי אפשר לקיים חיים נורמלים.

תושבים פלסטינים שחיים בשטח C נאלצים לחפש מקורות פרנסה במקומות אחרים: בהתנחלויות ובשטח מדינת ישראל. ואז.... צריך אישורי עבודה ואז....צריך אישורי מעבר.

שטח C מפריד בצורה חריפה בין אזורי AB שמאוכלסים בצפיפות בפלסטינים.
זה השטח שבו נבנות ההתנחלויות בקרב יישובים פלסטינים קיימים ועל אדמותיהם. ​

בשטח C מוכרזות שמורות טבע (שחלות לעיתים על שטחים חקלאיים של תושבים פלסטינים), בשטח C מוכרזים שטחי אש, שמהם מגורשים תושבים פלסטינים ואז -
ישראלים מתמקמים ללא היתר וללא הפרעה (בעיקר בבקעת הירדן).

 

בהסכם אוסלו 1994, נקבע כי שטח הגדה המערבית יחולק לשלושה אזורי שליטה לתקופת מעבר של 5 שנים:
שטח A הכולל את הערים הפלסטיניות, בו גרה רוב אוכלוסיית הגדה ולרשות הפלסטינית מרבית הסמכויות השלטוניות.
שטח B כולל אזורים כפריים גדולים, ובו לישראל השליטה הביטחונית המלאה. לרשות הפלסטינית סמכויות בעניינים אזרחיים.
שטח C משתרע על כ-60% משטחי הגדה ובו נמצאות כל ההתנחלויות והמאחזים בצד כפרים פלסטינים.בשטח זה הותירה מדינת ישראל בידיה את כל הסמכויות הקשורות לביטחון ולניהול חיי התושבים.

 

בכוח הסכם אוסלו מ 1994 מדינת ישראל אוסרת כל בנייה ופיתוח פלסטיניים ומתעלמת מצרכי האוכלוסייה.
במקביל, מעודדת ישראל את התרחבות ההתנחלויות ואת פיתוחן תוך העלמת עין מעבירות בנייה בהן. נשמעים קולות הן בממשלה והן בקבוצות לחץ של מתנחלים המבקשים לספח שטח זה. 

ההשפעה העיקרית של של הכיבוש  על האזרחים החיים בגדה בשטח C, היא בפגיעה בזכויות אדם בכל תחומי החיים:

  • הגבלת תנועה,
  • הגבלה בכמות מיםinfo-icon לנפש,
  • מניעת פיתוח תשתיות,
  • מניעת בניה בהתאמה לריבוי הטבעי,
  • שיגרה של כניסה לרשות הפרט ללא התראה,
  • מניעת הגנה בעת שמתנחלים תוקפים אזרחים פלסטינים.

קיים ניגוד משווע וצורם בין אורח החיים של התושבים הפלסטינים בשטח C לבין זה של הישראלים החיים בו (ראה טבלה).

מאז הסכמי אוסלו ועד היום משתבשים עוד יותר תנאי החיים של הפלסטינים, שלרשותם שטחי אדמה דחוקים בין התנחלויות,  בין "שטחי אש" אמיתיים ומדומים, ו"שמורות טבע".  
מרחב התפרinfo-icon הוא חלק משטח C  הוא רצועה לאורך הקו הירוק שבה נפגע בצורה קשה עוד יותר רצף החיים. לקרוא עוד>>

שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים
שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים