1 אזור C | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

1 אזור C