תורמים 2015 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תורמים 2015

 

  רשימת תורמים בשנת 2015
   

    אנחנו מודים לתמיכה שקיבלנו בשנת 2015 מתורמים פרטיים, מהקרנות ומהארגונים הבאים: 

  • AJ Muste Institute
  • האיחוד האירופי בישראל
  • פיירדול
  • הקרן החדשה לישראל
  • השגרירות הנורווגית
  • Open Society Foundation
  • Peace and Justice Fund
  • Women's Day of Prayer- Germany
  • Women's Inter-Church Council - Canada 
  • קרן SBSCT

  אנחנו מודים לתמיכה שקיבלנו בשנת 2016  ו 2017 מתורמים פרטיים, מהקרנות ומהארגונים הבאים: 

  • הקרן החדשה לישראל
  • Open Society Foundation
  • Peace and Justice Fund
  • Women's Day of Prayer- Germany
  • קרן SBSCT 
  • X Minus Y
  • British Shalom Salaam Trust
  • Apple Pickers Foundation