שייח מוחמד | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח מוחמד

המקאם על שם שייח סופי סביבו התכנסו תושבי הכפרים בסביבה בתקופה העות'מנית. כיום יש מבנה דמוי קבר על שם גדעון השופט.