שייח כאמל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח כאמל

מקאם הרוס . בעבר היו עולים אליו מהכפר בית פוריק.