שייח זיתון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח זיתון

מקאם שיח' זיתון

המקאם על שם גיבור מקומי. נמצא בשלוחת ביתוניה בשטח צבאי סגור. הכניסה בתיאום עם הצבא דרך שער התנחלות בית חורון. פלסטינים מנועים להגיע.