שיח' עיסא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שיח' עיסא

מקאם שיח' עיסא

המקאם על שם גיבור מקומי. נמצא בגוש טלמונים נמצא באדמות מזרעה אל קיבליה.  תושבי הכפר לא יכולים להגיע  ברכב דרך התנחלות טלמון. תושבי הכפר מנועים מלבקר באתר.