צדק של אדונים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צדק של אדונים

שלישי, 4 דצמבר, 2018

השפה בבתי המשפט הצבאיים כמשקפת את תמונת העולם של הכיבוש

תובנות משנות הצפייה והתיעוד בהליכים משפטיים במחנה עופר ובמגרש הרוסים

רוב הישראלים אינם ערים לכך שבגדה המערבית מתקיימות, בניגוד למקובל בחוק הבינלאומי, שתי מערכות משפט - אחת לישראלים ואחת לפלסטינים; הם אינם יודעים מהם בתי המשפט הצבאיים הדנים בעבירות של פלסטינים בגדה, ואינם מודעים לכך כי הסמכויות, מערכת החוקים, דרכי החקירה, פסקי הדין ורמת הענישה המתקיימים בהם, שונים מאלה הנהוגים בבתי המשפט הפועלים בישראל. בתי המשפט הצבאיים הם הזרוע המעניקה לגיטימציה לפעולות הצבא, ובעצם משמשים ככלי לטשטש, למחוק ולהשכיח את עובדת השליטה הצבאית על אוכלוסייה פלסטינית ואת התנגדותה הלגיטימית לכיבושבמסמך צדק של אדוניםהמסתמך על צפייה ותיעוד במשך שתים-עשרה שנה בבתי המשפט הצבאיים, אנו בודקות כיצד השפה העברית משקפת ואף מעצבת את השקפת העולם של בית המשפט הצבאי בשטחים הכבושים, המקיים הליכים משפטיים נגד נאשמים פלסטינים הנמצאים תחת משטר כיבוש.

הדיונים ופסקי הדין בבתי המשפט הצבאיים  המציאו מערכת שלמה של מונחים שיש להם משמעות רק בשטחים הכבושים (שוהה בלתי חוקי, האיזור,  ביטחון האיזור, הגדר ועוד רבים אחרים) שהשימוש בהם ובעיקר משמעותם, מוטים לטובת השקפת העולם הנוחה לאוזניים ישראליות. השפה ומטבעות הלשון שבהן משתמשים החוקרים, התובעים והשופטים בבתי המשפט הצבאיים, מציגים תמונת עולם, שבה מוצגים האזרחים הפלסטינים בשטחים הכבושים כישות אחת מאיימת ומסוכנת, שיש לדכאה ולסגור אותה מאחורי סורג ובריח בשם שלום הציבור, מונח המתייחס לאוכלוסייה היהודית בגדה ובישראל.

הנכם מוזמנים לעיין במילון מונחים מוערים שאספנו מפרוטוקולים ומפסקי דין, ולגלות את השונה והדומה בשימוש בניסוחים משפטיים שאוזניים ישראליות רגילות אליהם.

 

מחנה עופר ובית הדין הצבאי עופר