פוקיקיס | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פוקיקיס

הכפר נמצא בשטח C ממערב לחורסה, תושביו מתפרנסים מגידול צאן ומחקלאות. מערבה לכפר הוקמה התנחלות נגוהות. ההתנחלות מתרחבת אנשי נגוהות מתנכלים לתושבי הכפר בצורות רבות. מתנחלי נגוהות חולפים על פני הכפר בדרכם מזרחה. הרחבות של התנחלויות מתבצעות ללא הפרעה על אדמות הכפר.

חסימת חסמו דוכן הירקות בגבעות אדמה
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
ארכיטקטורה של כיבוש: חומות בטון, גדרות תיל, פילבוקסים ומחסומים
רכיז אחרי ההריסות
הצג את האלבום המלא