עופר, בית משפט צבאי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עופר, בית משפט צבאי

בית המשפט הצבאי יהודה במחנה עופר, נמצא באמצע הדרך בין רמאללה וירושלים.

במקום יש שבעה אולמי דיונים, רובם מרווחים. בית משפט זה הוא אחד משני בתי משפט של ערכאה ראשונה, בנוסף לבית המשפט הצבאי בסאלם.
כאן נערכים כל הדיונים במשפטים פליליים וחלק מהדיונים בהארכות מעצר. בנוסף פועל כאן גם בית משפט צבאי לערעורים (על פסקי דין של בתי המשפט של ערכאה ראשונה בסאלם ובעופר).
בני משפחות העצורים מהשטחים (לרוב רק שני אנשי משפחה) מורשים להיכנס לדיונים אך נאסר עליהם לשוחח עם העצורים.
לרשות המשפחות חצר המתנה וחדר המתנה גדול וממוזג.

 

מפגינים מחוץ לבית המשפט בעופר. נטע בן פורת הפצועה, שנייה מימין
הצג את האלבום המלא