עאד סאחל, 6161 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עאד סאחל, 6161

מחסום חקלאי עונתי, שבועי, בתיאום