סלמן אל פרסי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סלמן אל פרסי

סלמן אל פרסי היה ידידו הקרוב והספר האישי של הנביא מוחמד. המקאם כלוא בשמורת טבע סלמן אל פרסי.
בשלט המורה על המקום מצויין השם "אלוני יצהר". הכניסה למקאם ולשמורה דרך התנחלות יצהר ואסורה לפלסטינים. היה מוקד עליה לרגל לתושבי הכפרים שהקיפו את ההר שעליו נבנה המקאם.