נבי נון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי נון

מקאם באזור חקלאי פורה. כיום שמורת טבע . שימש את תושבי הכפרים יאנון ועקרבה. חורשת אלונים עתיקים בסביבתו. וכן מעין מיםinfo-icon חמים הנובעים ממערה.