נבי לימון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי לימון

מקאם. בשמורה המכונה "אלוני שמואל". ליד הכפר בית איכסא. באתר שמורת אלונים עתיקים וקדושים למוסלמים. סביבם הם בנו טרסות נמוכות עם משטח ישיבה. למקאם עצמו אין היום זכר. מההר ממול נשקף מסגד נבי סמואל.