מקאם שיח' א רפעי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' א רפעי