מקאם סלמן אל פרסי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם סלמן אל פרסי

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מקאם סלמן אל פרסי

סלמן אל פרסי היה ידידו הקרוב של הנביא מוחמד והספר האישי שלו. המקאם לזכרו הוקם על ג'בל סלמן סמוך לשכם.
גיל המבנה מוערך בכ 400 שנה. הוא מוקף בחורשה של עצי אלון עתיקים ובור מיםinfo-icon.

מההר אפשר להשקיף על הכפרים שתושביהם היו עולים לרגל לאתר הקדוש: בורין, מדאמה, עוריף, עסירה אל קבליה וחווארה.
תושבי בורין עמם שוחחנו זוכרים בגעגועים את הימים בהם היו מתפללים , לומדים ומבלים  באתר.

היום המבנה עומד מוזנח, זוהמה ובליה ניכרות בכול ובור המים סתום.

האתר הוגדר כשמורה בשם "אלוני יצהר" שנמצאת בתחומי התנחלות יצהר.

הכניסה ברכב דרך מחסום ההתנחלות. לפיכך, תושבי הכפרים מנועים מלהתקרב להר, כרמי הזיתים שלהם חשופים לכריתות ולשריפות על ידי מתנחלים.
לא קיים לאורך הדרך שילוט המעיד על שם המקאם בעוד שיש שילוט לשמורת אלוני יצהר ושלטי הנצחה לתושב יצהר שנהרג בקבר יוסף.

 

הצג את האלבום המלא