מקאם נבי רבאח | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי רבאח