מקאם נבי נון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי נון

להצגת כל הדוחות ממקום זה

 מקאם נבי נון

השם נבי נון מיוחס על פי האסלם ליונה הנביא.
הוא נמצא בשמורת  נבי ינון על אדמות הכפר ינון הסמוך לעיירה עקרבה.

גישת הפלסטינים לאתר מוגבלת עקב התנכלויות של בני מאחזי הבת של ההתנחלות איתמר.