מקאם אחמד אל קס'ב | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אחמד אל קס'ב