מפת פעילות של מחסוםwatch | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מפת פעילות של מחסוםwatch

Barriers and Blocks that we frequent on our shifts in the West Bank

מפת חסימות ועיכובים בירושלים מעת לעת