מחסום סלעית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום סלעית