וידאו ימי הים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

וידאו ימי הים

וידאו ימי הים

רביעי, 24 אוגוסט, 2022
source: 
דקותיים

https://tinyurl.com/3x44mwta  הסרטון של דקותיים- כאן 11, 24.8.2022 - רחל אפק מארגנת ימי ים לפלסטינים