המנהל האזרחי והמת"ק | מחסוםווטש

המנהל האזרחי והמת"ק

המינהל האזרחי ומנהלות התיאום והקישור (מת"קinfo-icon)
המינהל האזרחי הוא חלק ממערך תיאום פעולות הממשלה בשטחים, על-פי הנחיות הדרג המדיני ובתיאום עם משרדי הממשלה, צה''ל ומערכת הביטחון.
תפקיד מרכזי של המנהל האזרחי הוא תיאום וקישור:

  • אזרחי
  • ביטחוני מול המערכת הפלסטינית.

במסגרת זו מפעיל המנהל האזרחי נציגויות אזוריות בחטיבות השונות -מנהלות תיאום וקישור אזוריות – מת"ק, (DCL – District Coordination and Liaison)
משרדי המת"ק מפוזרים במקומות שונים בגדה ובהם מתנהל המנגנון הבירוקרטי של הכיבוש.
במת"ק מקבלים התושבים הפלסטינים:
כרטיסים מגנטיים,
היתרי כניסה מסוגים שונים גם לישראל וגם להתנחלויות בשטח הגדה המערבית.

מול כל מת"ק פועל משרד קישור פלסטיני אחד או יותר, המתווכים בין התושבים לבין המת"ק.
משרדי המת"ק מפוזרים במקומות שונים בגדה ובהם מתנהל המנגנון הבירוקרטי של הכיבוש. בהם מקבלים התושבים הפלסטינים כרטיסים מגנטיים, היתרי כניסה לישראל או להתנחלויות. מול כל מת"ק פועל משרד קישור פלסטיני אחד או יותר, המתווכים בין התושבים לבין המת"ק. התהליך הוא: תושב מבקש היתר עבודה, ביקור משפחה או טיפול רפואי במשרד הקישור הפלסטיני, זה מעביר הבקשה למת"ק ושם נעשית הנפקת ההיתר. הפלסטינים מבזבזים ימים רבים ושעות ארוכות  בהמתנה בתור כדי לקבל שירות. פעמים רבות בקשותיהם אינן מתמלאות בביקור אחד ועליהם לחזור ולשוב ולחזור כדי לקבל את מבוקשם, אם בכלל. לעתים רחוקות  נעשה מאמץ כלשהו לשפר וליעל את השירות.

לעיון במסמך המתאר את התנהלות המת"קים ומשמעותה על חיי הפלסטינים בגדה >>​