הזמנה לציון 70 שנה להכרזה הבין לאומית ליום זכויות האדם | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הזמנה לציון 70 שנה להכרזה הבין לאומית ליום זכויות האדם