דיר אל רוסון 623 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דיר אל רוסון 623